Có phải xuất hóa đơn đầu ra đối với hàng hoá tặng cho nhân viên? Quy định mới nhất năm 2021

Tháng Bảy 13, 2021|Chủ đề khác|

Hàng hoá tặng cho nhân viên có phải xuất hoá đơn đầu ra của công ty không? Có được tính là chi phí hợp lý của công ty không? Quy [...]

Các trường hợp không được cấp phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam năm 2021

Tháng Bảy 2, 2021|Chủ đề khác|

Việc thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam khá phổ biến đối với những thương nhân nước ngoài muốn thăm dò thị trường, tìm [...]

Go to Top