Có phải xuất hóa đơn đầu ra đối với hàng hoá tặng cho nhân viên? Quy định mới nhất năm 2021

Hàng hoá tặng cho nhân viên có phải xuất hoá đơn đầu ra của công ty không? Có được tính là chi phí hợp lý của công ty không? Quy định của pháp luật về vấn đề này như nào?

Câu hỏi:

Trường hợp công ty mua quà tặng cho nhân viên nhưng không xuất hoá đơn đầu ra thì chi phí về hàng hoá tặng cho nhân viên này có bị liệt vào chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Thông tư 96/2015/TT-BTC không đề cập đến không xuất hoá đơn đầu ra liên quan. Theo công ty kiểm toán thì phải loại nhưng theo tư vấn thuế thì không loại vì không có thông tư, nghị định nào quy định. Nếu công ty không xuất hoá đơn đầu ra thì phạt chậm nộp, vi phạm hành chính. Nhưng kiểm toán liệt vào trường hợp chi phí không tương xứng doanh thu.

Tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật INA, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Quy định về việc lập hoá đơn cho hàng hoá tặng cho nhân viên

 Tại Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

“Điều 15. Lập hóa đơn

  1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.

  1. Bộ Tài chính quy định việc lập hóa đơn đối với các trường hợp cụ thể khác.”

Tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

…”

Xử phạt hành chính đối với trường hợp không xuất hoá đơn cho hàng hoá tặng cho nhân viên

Tại Điều 4 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn quy định thời hiệu xử phạt như sau:

“1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm; trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí là 02 năm.

  1. Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế.”

Tại Điểm b Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

“4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  1. b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua”.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu công ty bạn không xuất hóa đơn đầu ra đối với hàng biếu tặng, hàng hoá tặng cho nhân viên thì sẽ bị xử phạt, và không được coi là chi phí hợp lý của doanh nghiệp, bị liệt vào chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN, sẽ bị cơ thuế xuất toán như trường hợp của bạn nhé.

 

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]