Mẫu đơn khiếu nại năm 2021

Published On: Tháng Mười Một 12, 2021Categories: Chủ đề khácTags: , ,

Mẫu đơn khiếu nại năm 2021. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại có hiệu lực từ ngày 10/12/2020 đã ban hành mẫu Đơn khiếu nại mới.

** Mẫu đơn

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại được quy định tại Chương IV Nghị định 124/2020/NĐ-CP:

Bước 1: Thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại

– Thụ lý giải quyết khiếu nại;

– Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại;

– Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

Bước 2: Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

– Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại;

– Làm việc trực tiếp với người có quyền, lợi ích liên quan và người bị khiếu nại;

– Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng;

– Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng;

– Xác minh thực tế;

– Trưng cầu giám định;

– Làm việc với các bên có liên quan trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại;

– Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;

– Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

– Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai.

Bước 3: Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại và lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại

– Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại;

– Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại.

So với quy định tại Chương II Thông tư 07/2013/TT-TTCP thì quy trình giải quyết khiếu nại tại hiện nay được tối giản hơn.

Mẫu đơn khiếu nại

Ngoài ra, INA law firm còn cung cấp các mẫu đơn khác như đơn tố giác tội phạm, đơn khởi kiện giành quyền nuôi con,…

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại năm 2021

Tháng Mười Một 12, 2021|

Mẫu đơn khiếu nại năm 2021. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, [...]

Legal due diligence – thẩm định pháp lý doanh nghiệp

Tháng Mười 15, 2021|

“Due diligence” theo nghĩa thông thường được hiểu là sự đánh giá một cách hợp lí hay yêu cầu đánh giá một cách cẩn thận. Legal due diligence – thẩm định pháp lý doanh nghiệp... [...]

Bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Tháng Mười 12, 2021|

Mục đích của bầu dồn phiếu là tăng cường sự hiện diện của cổ đông thiểu số trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty cổ phần, đảm bảo điều hoà [...]