Mẫu số 11 – Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19

Mẫu số 11 – Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19. Hộ kinh doanh là một trong những đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo quyết định 23/2021/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ. Theo đó để được nhận trợ cấp, hộ kinh doanh cần thực hiện một số thủ tục dưới đây.

Giấy tờ

Chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị Mẫu số 11 – Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19, theo quyết định 23/2021/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ được đính kèm tại đây.

Thời gian thẩm định

  • Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.
  • Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.
  • Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Số tiền trợ cấp

  • 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.
  • Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

Ngoài ra còn các vấn đề khác phát sinh do đại dịch bệnh COVID kéo dài như: cho người lao động nghỉ việc không lương mùa COVID,…

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]