Mẫu số 11 – Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19

Mẫu số 11 – Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19. Hộ kinh doanh là một trong những đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo quyết định 23/2021/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ. Theo đó để được nhận trợ cấp, hộ kinh doanh cần thực hiện một số thủ tục dưới đây.

Giấy tờ

Chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị Mẫu số 11 – Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19, theo quyết định 23/2021/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ được đính kèm tại đây.

Thời gian thẩm định

  • Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.
  • Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.
  • Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Số tiền trợ cấp

  • 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.
  • Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

Ngoài ra còn các vấn đề khác phát sinh do đại dịch bệnh COVID kéo dài như: cho người lao động nghỉ việc không lương mùa COVID,…

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại năm 2021

Tháng Mười Một 12, 2021|

Mẫu đơn khiếu nại năm 2021. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, [...]

Legal due diligence – thẩm định pháp lý doanh nghiệp

Tháng Mười 15, 2021|

“Due diligence” theo nghĩa thông thường được hiểu là sự đánh giá một cách hợp lí hay yêu cầu đánh giá một cách cẩn thận. Legal due diligence – thẩm định pháp lý doanh nghiệp... [...]

Bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Tháng Mười 12, 2021|

Mục đích của bầu dồn phiếu là tăng cường sự hiện diện của cổ đông thiểu số trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty cổ phần, đảm bảo điều hoà [...]