Mẫu đơn tố giác tội phạm năm 2021

Tố giác tội phạm vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân. Khi tố giác tội phạm, công dân cần điền vào mẫu đơn tố giác tội phạm như dưới đây.

Quyền và nghĩa vụ của người tố giác tội phạm

Việc tố giác tội phạm là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức nhằm bảo vệ trật tự, an ninh xã hội và góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm. Người nào cố ý tố giác, báo tin sai thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyền của người tố giác tội phạm

– Được giữ bí mật về danh tính;

– Được thông báo về kết quả tố giác tội phạm;

– Được khiếu nại kết quả tố giác tội phạm;

– Người yêu cầu tố giác tội phạm được yêu cầu bảo vệ khi có căn cứ xác minh việc tố giác này có khả năng gây nguy hại đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của mình.

Nghĩa vụ của người tố giác tội phạm

– Có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề về việc tố giác tội phạm.

Các bước tố giác tội phạm

Bước 1: Xác định cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận tin tố giác

Điều 9 và Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định cơ quan Công an các cấp có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin  báo về tội phạm. Theo đó, nếu cá nhân, tổ chức nào muốn tố giác tội phạm thì có thể đến cơ quan công an địa phương để nộp đơn tố giác.

Bước 2: Lựa chọn hình thức tố giác

Cá nhân, tổ chức có thể tiến hành tố giác trực tiếp tại cơ quan công an, hoặc viết đơn tố giác tội phạm gửi lên cơ quan công an. Đồng thời với đó cần cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và trình bày rõ về vấn đề tố giác và tội phạm mà mình tố giác.

Bước 3: Theo dõi kết quả giải quyết tố giác

Sau 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được tin tố giác, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo về tin tố giác đó bằng văn bản. Nếu hết thời gian giải quyết tố giác mà người tố giác chưa nhận được văn bản thông báo thì có quyền đề nghị cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Mẫu đơn tố giác tội phạm

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]