Đơn xin xác nhận sinh con tại nhà năm 2021

Đơn xin xác nhận sinh con tại nhà được sử dụng trong thủ tục yêu cầu cấp giấy khai sinh cho trẻ. Trong trường họp trẻ không có giấy chứng sinh thì bố mẹ cần phải làm đơn xin xác nhận sinh con tại nhà để có thể thực hiện được thủ tục khai sinh cho bé.

Hồ sơ đăng ký khai sinh

Theo quy định của Luật hộ tịch 2014, hồ sơ đăng ký khai sinh bao gồm:

  1. Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);
  2. Bản chính giấy chứng sinh, trong trường hợp không có giấy chứng sinh thì cần xác nhận sinh con tại nhà hoặc giấy cam đoan về việc sinh;

Giấy tờ phải xuất trình

  1. Giấy tờ cá nhân của người đi làm thủ tục khai sinh (Căn cước công dân; hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân);
  2. Giấy tờ chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh (giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu…).

Mẫu đơn xin xác nhận sinh con tại nhà

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH CON TẠI NHÀ

KÍNH GỬI: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG…………………

Tên tôi là:………………………………………Sinh ngày………………………….

CMND số: ………………………..cấp ngày…………………….tại……………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị chính quyền địa phương xác nhận việc sinh ra của trẻ với các nội dung sau:

  1. Họ và tên trẻ: ……………………………………………
  2. Giới tính: ……………………
  3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………..
  4. Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………
  5. Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:…………………………………..
  6. Quê quán: ……………………………………………………………………………

Do hoàn cảnh gia đình như sau: ………………………………………….. Nay làm đơn này nhờ sự xác nhận của ông bà nhân chứng và Uỷ ban nhân dân xã/phường xác nhận để tôi được làm giấy đăng ký khai sinh cho con tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm chứng                                                                  Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)                                                              (Kí và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải tại đây

Để biết thêm các quy định pháp luật trong mọi lĩnh vực, mời bạn đọc tìm hiểu thêm tại Website của INA: https://inalaw.net/bai-viet/ 

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]