Hiểu thế nào về truy thu thuế?

Published On: Tháng Bảy 2, 2021Categories: Chủ đề khácTags: , , ,

Truy thu thuế là gì? Những lưu ý về truy thu thuế mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ. Trong hoạt động của các doanh nghiệp, có thể thấy vấn đề nộp thuế vừa được coi là nghĩa vụ pháp lý, nhưng cũng vừa là các gánh nặng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà việc kinh doanh không đem lại được nhiều lợi nhuận hoặc kinh doanh thua lỗ, gặp nhiều khó khăn. Vậy nên, việc phát sinh nhiều hành vi trốn thuế hoặc gian lận trong quá trình kê khai thuế là một điều thường gặp.

Khái niệm truy thu thuế

 • Trong hoạt động của các doanh nghiệp, có thể thấy vấn đề nộp thuế vừa được coi là nghĩa vụ pháp lý, nhưng cũng vừa là các gánh nặng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà việc kinh doanh không đem lại được nhiều lợi nhuận hoặc kinh doanh thua lỗ, gặp nhiều khó khăn. Vậy nên, việc phát sinh nhiều hành vi trốn thuế hoặc gian lận trong quá trình kê khai thuế là một điều thường gặp.
 • Vậy nên, từ đó mới xuất hiện một khái niệm gọi là truy thu thuế. Đây được coi là một quyết định hành chính của cơ quan thuế, có mục đích là buộc đối tượng có nghĩa vụ thuế cần phải nộp phần thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Ở đây, thuế bị truy thu chính là các các khoản nợ thuế từ năm tài chính trước đó.
 • Các hành vi trốn thuế tùy từng mức độ có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự, vậy nên các cá nhân, tổ chức cần phải tìm hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan đến truy thu thuế, để từ đó có thể tránh các khó khăn, trở ngại xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp mình.

Thẩm quyền truy thu thuế

Theo quy định của pháp luật, việc truy thu thuế thuộc thẩm quyền của các cơ quan sau:
 • Tổng cục thuế
 • Cục thuế, Chi cục thuế;
 • Tổng cục hải quan
 • Chi cục hải quan (đối với hàng hóa xuất nhập khẩu)
 • Cục hải quan.

Thời hạn truy thu thuế

 • Có thể thấy, nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có nhiều điểm mới nếu so sánh với thông tư 166/2013/TT-BTC đã hết hiệu lực. Trong đó phải kể đến là vấn đề liên quan đến thời hạn truy thu thuế. Theo thông tư cũ, thời hạn truy thu thuế là 10 năm trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm đó.
 • Tuy khoản 6 Điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, Chính phủ vẫn quy định thời hạn truy thu thuế là 10 năm trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, nhưng bên cạnh đó, đã bổ sung quy định mới như: “Thời hạn truy thu thuế tại điểm a khoản này chỉ áp dụng đối với các khoản thuế theo pháp luật về thuế và khoản thu khác do tổ chức, cá nhân tự khai, tự nộp vào ngân sách Nhà nước.”
 • Ngoài ra, khoản thu từ đất đai thì thời hạn truy thu sẽ được xác định theo quy định của pháp luật đất đai và các quy định khác có liên quan, chỉ cần đáp ứng điều kiện là không được ngắn hơn thời hạn đã đề cập ở trên.

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

 • Theo quy định của Luật Quản lý Thuế 2019 và nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì mức phạt là 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.
 • Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định và tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.
 • Nếu tổ chức, cá nhân không tự giác thực hiện việc nộp tiền phạt, thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm thông báo, đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quy định của pháp lý.

• Tài liệu tham khảo

 1. Luật Quản lý Thuế 2019
 2. Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
 3. Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]