Báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2021

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là một hồ sơ quan trọng trong các dự án đầu tư và đối vơi một số khu công nghiệp, việc đánh giá tác động môi trường là điều kiện bắt buộc để một dự án được chấp thuận.

Tình huống

Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi sau mong luật sư giải đáp cho tôi. Tôi đang làm một dự án xây dựng một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu
 • Công suất 6500 tấn/năm
 • Địa điểm: cạnh huyện Ba Vì, Hà Nội
 • Hoá chất sử dụng được nhập khẩu.
 • Trong quá trình sản xuất, có khả năng chúng tôi buộc phải phát tán mùi hoá chất và có lượng lớn nước thải chứa hoá chất độc hại.
 • Do không được cung cấp nước sạch, chúng tôi phải khai thác nước ngầm tại địa điểm này để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho công nhân.
Vậy với dự án này, tôi phải lập loại báo cáo đánh giá môi trường nào trong 3 loại theo luật định?

Tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật INA, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Ttrong trường hợp dự án của bạn phải lập báo cáo ĐMC, thì phải thuộc các đối tượng quy định tại Điều 13 Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định về đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:
 • Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của vùng kinh tế – xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế;
 • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt;
 • Chiến lược, quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp;
 • Chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên quy mô từ 02 tỉnh trở lên;
 • Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia / vùng / có tác động lớn đến môi trường;
☑️Vậy nên, có thể thấy dự án của bạn không thuộc đối tượng đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).

Đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

 • Nếu dự án này phải lập báo cáo ĐTM thì phải thuộc quy định tại Điều 18 Luật bảo vệ môi trường 2014. Căn cứ theo điểm c, khoản 1, Điều 18 của Luật bảo vệ môi trường năm 2014:
“Điều 18. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường
Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm:
c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.”
 • Do trong quá trình sản xuất, dự án của bạn có thể phát tán mùi hóa chất và có lượng lớn nước thải chứa hóa chất độc hại, bên cạnh đó vì không được cung cấp nước sạch, dự án phải khai thác nước ngầm để phục vụ và sinh hoạt.
 • Những hoạt động này cho thấy dự án này có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
 • Hơn nữa, tại Mục 74 phụ lục II của nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường có quy định về vấn đề này.
☑️ Vậy nên, dự án của bạn sẽ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM)

Tại phụ lục II của nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường có quy định: “Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất”
☑️Do đó, dự án của bạn không cần phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM)

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]