Quy định mới về tiền lương, thưởng của người lao động từ năm 2021

Bộ luật Lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021 có nhiều cách thức bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Đặc biệt về quy định về tiền lương, thưởng của người lao động cũng rất nhiều điểm mới đáng lưu ý.

  1. Được uỷ quyền cho người khác nhận lương

Theo quy định tại Điều 94, Bộ luật Lao động năm 2019 mới đã công nhận việc người lao động uỷ quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp không thể nhận lương trực tiếp. Việc bổ sung quy định như vậy là hợp lý bởi có khi người lao động gặp trường hợp bất khả kháng không thể tự mình đến nhận lương được.

  1. Cấm ép người lao động dùng lương mua hàng hoá, dịch vụ của công ty

Khoản 2, Điều 94 cũng có quy định rõ về việc người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động. Cụ thể, không được ép người lao động chi tiêu lương để mua hàng hoá, dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc do người lao động chỉ định.

Mặc dù tưởng chừng như đây là điều hiển nhiên mà người lao động hoặc với tư cách là người bình thường đều có được là quyền tự do quyết định và tư do tham gia vào giao dịch dân sự như được quy định trong Bộ luật Dân sự và Hiến pháp. Tuy nhiên, thực trạng là nhiều doanh nghiệp bằng cách này hay cách khác vẫn trực tiếp hoặc gián tiếp ép người lao động mua hàng hoá, dịch vụ của công ty.

Tại quy định này luật có nêu rõ về việc cấm ép người lao động “chi tiêu lương” vào việc đó. Vậy tiền không phải là tiền lương thì sao? Khi có khiếu nại xảy ra thì việc phân biệt tiền lương và tiền nào khác có cần thiết hay không?

  1. Phải gửi bảng kê khi trả lương cho người lao động

Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định về việc trả lương của doanh nghiệp như sau:

“Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó nêu rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).”

Quy định như vậy để đảm bảo cho quyền lợi của người lao động không bị xâm phạm. Đồng thời chế độ lương thưởng giữa người sử dụng lao động và người lao động được rõ ràng, minh bạch, cả hai bên đều có thể kiểm soát được.

  1. Về hình thức trả lương

Điều 96 quy định về hình thức trả lương cho nhân viên, trong đó bao gồm trả lương trực tiếp bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp trả lương qua tài khoản ngân hàng thì người lao động phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển khoản tiền lương.

Đây là điểm tiến bộ và mang tính vì lợi ích của người lao động nhiều hơn so với luật cũ là hai bên tự thỏa thuận về chi phí liên quan đến mở và duy trì tài khoản.

  1. Thưởng

Thay vì quy định về “tiền thưởng” như bộ luật cũ, Bộ luật mới bao quát chế độ thưởng nhân viên rộng hơn bằng nhiều hình thức khác nhau là tiền, tài sản hoặc bằng các hình thức khác.

Việc thưởng sẽ được dựa trên các căn cứ: kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Chế độ thưởng cụ thể được quy định bởi người sử dụng lao động.

Để viết thêm chi tiết về các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và hợp đồng lao động, quý khách vui lòng liên hệ văn phòng công ty luật INA theo số điện thoại của Luật sư Nguyễn Trung Nam: 0979.05.05.35 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi email đến: info@inalaw.net.

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]