Mẫu giấy uỷ quyền mới nhất

Giấy uỷ quyền là một văn bản quen thuộc xuất hiện trong nhiều hoạt động như: uỷ quyền thực hiện việc mua bán đất đai, tài sản,…; uỷ quyền thực hiện một công việc nào đó như xử lý thủ tục hành chính, thay mặt công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao…; Uỷ quyền thay mặt chủ sở hữu sử dụng và quyết định đối với tài sản… INA law firm xin cung cấp đến quý bạn đọc mẫu giấy uỷ quyền năm 2021.

Uỷ quyền là gì?

Uỷ quyền là việc giao cho một cá nhân/ tổ chức khác thay mặt mình thực hện quyền mà mình có một cách hợp pháp. Việc uỷ quyền không có nghĩa là chủ thể uỷ quyền không còn quyền và nghĩa vụ gì đối với việc cho phép/ uỷ quyền đó.

Phạm vi uỷ quyền

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 144, Bộ luật Dân sự 2015 về phạm vi đại diện của người đại diện theo pháp luật thì:

– Nội dung đại diện được nêu rõ trong hợp đồng/giấy uỷ quyền, tức trong giấy uỷ quyền cho phép đại diện đến đâu thì người được uỷ quyền chỉ được thực hiện đến đó;

– Uỷ quyền có thể là uỷ quyền một lần, uỷ quyền riêng biệt, uỷ quyền chung.

Chấm dứt đại diện theo uỷ quyền

Giấy uỷ quyền về bản chất là một hợp đồng dân sự, vậy nên việc kết thúc đại diện theo uỷ quyền cũng là việc hai bên tự do thỏa thuận và đưa vào trong giấy uỷ quyền. Việc quy định chấm dứt đại diện có thể có nhiều cách như:

– Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;

– Thời gian uỷ quyền theo giấy uỷ quyền đã hết;

– Người uỷ quyền không muốn uỷ quyền nữa và huỷ bỏ việc uỷ quyền;

– Người được uỷ quyền chết, mất tích hoặc bị toà án tuyên là mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Thù lao cho công việc được ủy quyền

Theo quy định tại Điều 585, Bộ luật Dân sự 2015 về quyền của bên được uỷ quyền bao gồm cả việc được nhận thù lao: “Người đại diện trong quan hệ ủy quyền có thể được hưởng lương, thù lao tùy theo thỏa thuận giữa các bên sau khi thực hiện công việc ủy quyền.”

Mẫu giấy uỷ quyền

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]