Mẫu đơn khởi kiện vụ việc dân sự mới nhất năm 2021

Năm 2021, mẫu đơn khởi kiện dân sự vẫn được thống nhất sử dụng theo mẫu Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Bên cạnh việc hoàn thiện đơn khởi kiện. với đầy đủ các thông tin được yêu cầu, người làm đơn cũng cần lưu ý một số những vấn đề pháp luật có liên quan đến vấn đề khởi kiện dân sự như dưới đây.

Lưu ý đối với nguyên đơn

Ai có quyền khởi kiện?

Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về quyền khởi kiện vụ án:

“Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Như vậy, cá nhân, tổ chức nào có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm thì đều có quyền khởi kiện.

Lưu ý đối với cá nhân

  1. Người làm đơn phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  2. Đối với người có mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, hay người chưa thành niên thì người đại diện theo pháp luật của người đó có quyền khởi kiện;
  3. Đối với người không biết chữ, người khuyết tật không thể tự làm đơn và ký tên thì có thể nhờ người khác làm đơn hộ nhưng phải có người làm chứng cùng ký tên;
  4. Người làm đơn phải nêu đầy đủ thông tin của mình và khai theo mẫu văn bản khởi kiện này.

Lưu ý đối với tổ chức

  1. Người đại diện hợp pháp của tổ chức có quyền khởi kiện;
  2. Đơn khởi kiện của tổ chức phải có chữ ký và đóng dấu của người đại diện hợp pháp công ty.

Những thông tin bắt buộc phải có khi làm đơn khởi kiện

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 189, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, đơn khởi kiện bắt buộc phải có các thông tin sau:

“a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.”

Mẫu đơn khởi kiện vụ việc dân sự

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]