Chế độ doanh nghiệp được hưởng khi sử dụng lao động khuyết tật năm 2021

Người khuyết tật là đối tượng lao động đặc thù cần được lưu ý và ưu tiên. Do đó, đối với doanh nghiệp thuê và sử dụng lao động khuyết tật cũng được nhà nước dành cho những ưu đãi nhất định nhằm khuyến khích việc sử dụng lao động khuyết tật.

Điều kiện để doanh ngiệp sử dụng lao động khuyết tật được hưởng ưu đãi từ nhà nước

Ngoài những lưu ý khi doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật thì còn một số điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng:

– Phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số người khuyết tật.

– Số lượng người lao động khuyết tật bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động của doanh nghiệp.

Về thuế

Khi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ sử dụng lao động là người khuyết tật sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng đủ hai điều kiên nêu trên.

Về vay vốn

Doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật được hỗ trợ vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm. Kinh phí để cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho phù hợp với người khuyết tật cũng được hỗ trợ.

Mức hỗ trợ theo tỷ lệ số lượng người lao động khuyết tật làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra mức hỗ trợ còn được cấp dựa trên mức độ khuyết tật của người lao động; quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh (Thủ tướng Chính phủ quy định).

Mức kinh phí hỗ trợ để tạo điều kiện, môi trường làm việc cho cơ sở kinh doanh, sản xuất có đủ điều kiện sẽ do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Ưu tiên cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh

Doanh nghiệp được ưu tiên cho thuê mặt bằng, mặt nước, thuê đất và được miễn tiền thuê trong trường hợp sau:

– Doanh nghiệp sử dụng từ 70% người lao động là người khuyết tật trở lên thì được miễn tiền thuê;

– Doanh nghiệp sử dụng từ 30% – 70% người lao động là người khuyết tật trở lên thì được giảm 50% tiền thuê.

Trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê như trên, cơ sở sản xuất, kinh doanh không được:

– Chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng, cho;

– Cho bên khác thuê lại;

– Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh;

– Góp vốn liên doanh, liên kết bằng chính địa điểm đó… theo quy định của luật Đất đai.

Để viết thêm chi tiết về các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và hợp đồng, quý khách vui lòng liên hệ văn phòng công ty luật INA theo số điện thoại của Luật sư Nguyễn Trung Nam: 0979.05.05.35 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi email đến: info@inalaw.net.

 

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]