Cạnh tranh không lành mạnh – Hạn chế cạnh tranh

Cạnh tranh không lành mạnh là gì và quy định của pháp luật hiện hành về hành vi cạnh tranh không lành mạnh? Và so sánh cạnh tranh không lành mạnh với hạn chế cạnh tranh.

Khái quát về cạnh tranh không lành mạnh

  • Cạnh tranh là môi trường vận động của cơ chế thị trường và tồn tại như một quy luật khách quan. Cạnh tranh có những vai trò quan trọng như sau. Thứ nhất, cạnh tranh là động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Ngoài ra, cạnh tranh khuyến khích việc áp dụng khoa học, kỹ thuật mới, cải tiến công nghệ nhằm kinh doanh có hiệu quả. Hơn nữa, cạnh tranh dẫn đến giá thấp hơn cho người tiêu dùng và làm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Cuối cùng, cạnh tranh buộc các doanh nghiệp cũng như các quốc gia phải sử dụng các nguồn lực đặc biệt là nguồn tài nguyên một cách tối ưu nhất.
  • Thế nhưng, các hoạt động trong môi trường cạnh tranh không phải lúc nào cũng diễn ra một cách lành mạnh. Căn cứ vào tác động bất lợi của hành vi cạnh tranh gây ra đối với môi trường cạnh tranh, pháp luật của một số nước đã chia cạnh tranh thành HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH và HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH.

Nguồn gốc của cạnh tranh không lành mạnh

HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

hình thành từ những thủ đoạn lũng đoạn thị trường của các tập đoàn kinh tế tư bản độc quyền ở Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ XIX và luôn hướng tới việc hình thành sức mạnh thị trường hoặc lạm dụng sức mạnh thị trường, làm cho tình trạng cạnh tranh trên thị trường bị bóp méo. Sự biến dạng cạnh tranh có thể làm thay đổi cấu trúc thị trường, thay đổi tương quan giữa các doanh nghiệp, làm cản trở, giảm sức ép cạnh tranh trên thị trường. Hành vi hạn chế cạnh tranh thường gây hậu quả xấu cho toàn bộ thị trường và người tiêu dùng trên thị trường đó. Thông thường hành vi hạn chế cạnh tranh gồm 4 dạng hành vi:

HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

là những hành vi của doanh nghiệp nhằm mục đích cạnh tranh trái với chuẩn mực đạo đức, đi ngược với thông lệ thiện chí, trung thực trong kinh doanh. Những hành vi này phát sinh trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đã đẩy cạnh tranh lên quá mức bằng những thủ đoạn thái quá gây thiệt hại cho đối thủ hoặc bộ phận người tiêu dùng.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra những điểm giống và khác nhau của hai loại hành vi này.
 
       

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại năm 2021

Tháng Mười Một 12, 2021|

Mẫu đơn khiếu nại năm 2021. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, [...]

Legal due diligence – thẩm định pháp lý doanh nghiệp

Tháng Mười 15, 2021|

“Due diligence” theo nghĩa thông thường được hiểu là sự đánh giá một cách hợp lí hay yêu cầu đánh giá một cách cẩn thận. Legal due diligence – thẩm định pháp lý doanh nghiệp... [...]

Bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Tháng Mười 12, 2021|

Mục đích của bầu dồn phiếu là tăng cường sự hiện diện của cổ đông thiểu số trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty cổ phần, đảm bảo điều hoà [...]