Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2021

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 với nhiều chính sách ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những hình thức đầu tư được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến nhà đầu tư trình tự, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Căn cứ pháp lý

– Biểu cam kết WTO của Việt Nam;

– Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và nước mà nhà đầu tư mang quốc tịch;

Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản dưới luật;

– Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản dưới luật;

– Văn bản pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài.

Trình tự thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những hình thức đầu tư nước ngoài phổ biến nhất tại Việt Nam. Hai bước cơ bản để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là:

(i) Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Investment Registration Certificate – IRC); và

(ii) Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Enterprise Registration Certificate – ERC).

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư : Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư : Theo thủ tục thông thường dưới đây

Quy trình thự hiện

Bước 1: Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ bản cứng đến Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Sau khi cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, sẽ cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Mọi thông tin về tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã dự án đầu tư… đều được thông báo trên trang thông tin trên. Nhà đầu tư có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ theo tài khoản được cấp.

Thành phần hồ sơ

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Bản sao giấy tờ tuỳ thân (đối với nhà đầu tư cá nhân); bản sao và hợp pháp hoá lãnh sự Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài);
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 1. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính;
 2. Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;
 3. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có);
 • Giải trình để sử dụng công nghệ (nếu dự án có dùng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ);
 • Hợp đồng BCC (đối với dự án theo hình thức hợp đồng BCC)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đối với công ty TNHH, hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 2. Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 1. Bản sao giấy tờ tuỳ thân (đối với nhà đầu tư cá nhân); bản sao và hợp pháp hoá lãnh sự Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp và giấy tờ tuỳ thân của người dại diện theo uỷ quyền của tổ chức (đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài);
 2. Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý công ty, danh sách đại diện theo uỷ quyền;
 3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với công ty cổ phần, hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty;
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (người đại diện theo ủy quyền nếu có cổ đông là tổ chức);
 4. Bản sao giấy tờ cá nhân của các thành viên cá nhân;
 5. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương của thành viên là tổ chức; và giấy uỷ quyền cho người đại diện. Kèm theo đó là bản sao giấy tờ cá nhân của người đại diện. (Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được hợp pháp hoá lãnh sự;
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]