Giấy phép & chứng nhận

Published On: Tháng Bảy 3, 2021Categories: Uncategorized

Mọi hoạt động của cá nhân hay doanh nghiệp đều được điều chỉnh bởi pháp luật. Trong một số hoạt động nhất định, nhà nước sẽ đặt ra những yêu cầu về các loại giấy phép và giấy chứng nhận khác nhau.

Tại INA Law Firm, chúng tôi thường xuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến:

 • Giấy phép lao động;
 • Giấy phép kinh doanh quốc tế;
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Giấy phép mạng xã hội;
 • Giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Công bố phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm;
 • Visa cho người nước ngoài;
 • Thẻ tạm trú cho người nước ngoài;;
 • Công bố lưu hành mỹ phẩm;
 • Thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Giấy phép tư vấn giám sát xây dựng;
 • Giấy phép năng lực nhà thầu xây dựng…

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]