Dự án đầu tư theo quy định Luật Dầu tư 2020

Mục dự án đầu tư đã được Luật Đầu tư 2020 chính thức đưa vào một trong năm loại hình đầu tư. Đây cũng là một trong những điểm mới so với quy định cũ của Luật Đầu tư 2014.

Dự án đầu tư là gì?

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, luật Đầu tư 2020, dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Đặc điểm pháp lý

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư là một trong những điểm quan trọng nhất của dự án đầu tư và quyết định xem dự án đó có được chấp nhận hay không.

Khi nộp hồ sơ đăng ký dự án mới, mục tiêu đầu tư sẽ phải được ghi cụ thể trong đề xuất dự án đầu tư.

Thời hạn của dự án

Thời hạn thực hiện dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên khung thời gian cho việc thực hiện được pháp luật quy định rõ ràng theo địa điểm thực hiện dự án. Cụ thể hơn:

– Trong khu kinh tế: thời hạn hoạt động của dự án đầu tư không vượt quá 70 năm.

– Ngoài khu kinh tế: thời hạn hoạt động của dự án đầu tư không vượt quá 50 năm. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, thời hạn của dự án có thể được kéo dài nhưng không quá 70 năm:

(i) Dự án tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn / đặc biệt khó khăn;

(ii) Dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm.

Dự án đầu tư có thể chuyển nhượng

Theo quy định tại Điều 46, luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án sang cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng được đầy đủ những quy định của luật:

– Dự án hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 48;

– Dự án phải đáp ứng điều kiện quy định theo khoản 2 Điều 24;

– Các điều kiện về đất đai;

– Các điều kiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…

Để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI và đăng ký dự án đầu tư, quý khách hàng vui lòng liên hệ văn phòng công ty luật INA theo số điện thoại của Luật sư Nguyễn Trung Nam: 0979.05.05.35 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi email đến: info@inalaw.net

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]