Đại diện ngoài tố tụng

Published On: Tháng Bảy 27, 2021Categories: Uncategorized

Bên cạnh những hoạt động pháp lý truyền thống, INA Law Firm cung cấp những dịch vụ đại diện ngoài tố tụng mà khách hàng thường xuyên gặp phải. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, việc có mặt luật sư trong các hoạt động kinh doanh, đàm phán thương mại trở nên ngày càng phổ biến. Luật sư sẽ giúp cho các hoạt động của doanh nghiệp không vượt qua giới hạn của pháp luật cho phép và đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng của INA bao gồm:

  • Đại diện cho thương nhân đàm phán thương mại;
  • Đại diện thương lượng hòa giải tranh chấp lao động;
  • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước;
  • Đại diện thực hiện công việc dân sự theo ủy quyền;
  • Đại diện khách hàng thương lượng hòa giải tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
  • Đại diện khách hàng hỗ trợ thi hành án, thủ tục trọng tài và dịch vụ khác…

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]