Đăng ký dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài năm 2021

Dự án đầu tư theo quy định của luật Đầu tư 2021 là  tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Trước khi thực hiện dự án, nhà đầu tư phải được cơ quan có thẩm quyền cho duyệt và cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dưới đây là trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư nước ngoài.

Trình tự đăng ký

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư: kê khai thông tin trực tuyến về dự án đầu tư và lấy mã khai trên Hệ thống thông tin quốc gia tại một trong hai địa chỉ link: (i) http://fdi.gov.vn ; hoặc (ii) https://vietnaminvest.gov.vn/SitePages/home.aspx.

Sau đó nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chình (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Trong vòng 15 ngày làm kể từ ngày kê khai hồ sơ trự tuyến, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

– Phòng chuyên môn thụ lý và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

– Trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự án đầu tư nước ngoài bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Bản sao giấy tờ cá nhân (đối với nhà đầu tư cá nhân) và bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương tự (nhà đầu tư là tổ chức);
 3. Đề xuất dự án đầu tư, gồm:
 • Thông tin nhà đầu tư;
 • Mục tiêu đầu tư;
 • Quy mô đầu tư;
 • Vốn đầu tư;
 • Phương án huy động vốn;
 • Địa điểm đầu tư;
 • Thời hạn thực hiện;
 • Tiến độ đầu tư;
 • Nhu cầu về lao động;
 • Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;
 • Đánh giá tác động môi trường;
 • Hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 1. Bản sao của tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; hoặc
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; hoặc
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; hoặc
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 1. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; hoặc bản sao thoả thuận thuê địa điểm; hoặc tài liệu xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 2. Giải trình về sủ dụng công nghệ (đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật)
 3. Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lệ phí: không.

Để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI và đăng ký dự án đầu tư, quý khách hàng vui lòng liên hệ văn phòng công ty luật INA theo số điện thoại của Luật sư Nguyễn Trung Nam: 0979.05.05.35 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi email đến: info@inalaw.net

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]